Kerstconcert Crescendo & Klein Maar Dapper 2020

180 Bekeken
Published

Kerstconcert vanuit de Hervormde gemeente 'de Bron' te Urk
24 december 2020

Chr. Urker Visserskoor Crescendo o.l.v. Louwe Kramer
Kinderkoor Klein maar dapper o.l.v. Daniel Post
Orgel: Pieter Heykoop
Piano: Gerwin van der Plaats
Solisten: Pieter Ras, Meindert Bakker en Bert van Slooten
Meditatieve momenten: ds. Westerink
Lezing: Hessel de Boer
Algehele leiding: Louwe Kramer

U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken op rekeningnummer:
NL17 ABNA 0483 2152 60 t.n.v. Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo'

Programma:

• Voorzitter leest Jesaja 9: 1-6
• Komt allen tezamen (samenzang)
• Opening en gebed ds. Westerink
• Heft aan, heft aan (Crescendo)
• Dierb’re Heer’Jezus (Crescendo)
• Kerstlied (Crescendo)
• Heel gewoon (Klein maar dapper)
• Meditatief moment ds. Westerink
• Ik kniel aan Uwe kribbe neer (Crescendo)
• Klokkenklank in kerstmistijd (Crescendo)
• Kerstzang (Crescendo)
• Luid klokje (Klein maar dapper)
• Vol van Pracht (Crescendo & Klein maar dapper)
• Orgel en piano improvisatie (collecte)
• Meditatief moment ds. Westerink
• O Heil ’ge nacht (Crescendo)
• Lang geleden in Efratha’s velden (Crescendo)
• Stille nacht (Crescendo)
• Midden in de winternacht (Klein maar dapper)
• Sluiting en dankgebed ds. Westerink
• Ere zij God (Crescendo & Klein maar dapper)

Opname: Gerwin van der Plaats & Jan Willem 't Hart
Camera: Wouter Ras & Gerwin van der Plaats
Beelden van Urk: Willem de Vries, Tiemen Wezelman & Wouter Ras
Koster: Hendrik en Pieter Post
Productie: GA-studioworks

© 2020 Crescendo Urk

Categorie
Advent / Kerstfeest Video opnames 2020/2021
Wees de eerste die een reactie plaatst.

Server: www.zingenindezomer.tv